भारत र फ्रान्सले रक्षा उद्योग सहयोगमा बढ़ो समर्पित छन् भनेर घोषणा गरे छन्।
भारत र फ्रान्ससँगको रक्षामैत्रीले यथार्थमा बढ्दै गएको छ, राष्ट्रपति मैक्रोलेको भारत भ्रमणलाई के चरणमा औंसी ऊचाइँ प्राप्त गर्ने जनाउँछ।