राजनाथ सिंहको युके भ्रमण: अबस्थापना उद्योगी सहकारमा गति पाउने गब्हर्मेन्टमध्ये अनुसन्धान र विकासको मध्यस्थता (MoU) सहित।
राजनाथ सिंहको यूके भ्रमण: अनुसंधान र विकासमा सहयोगमा एमओयु