कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण होमोसेप एटमलाई निगरानी, सफाई, र स्वच्छता कार्यक्रमहरूको लागि रोकीय ठाउँहरू प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ।
नेपालको होमोसेप एटमले सीप ठाउँ निपाउन, साफ सफाईका उद्देश्यलाई पूरा गर्न रोबोटिक समाधान प्रस्तुत गर्दछ। यस सुनावटलाई दक्षिण एसियाको सफ-भारत अभियानलाई ठूला उडाउने नक्कली चरणमा नभएको दर्शाउँछ। होमोसेप एटमलाई तयार गरिएको सोलिनासले विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग भित्रिएको दक्षिण प्रौद्योगिक विकासकेन्द्र (डीएसटी)- आईआईटी मद्रासको प्रौद्योगिकी व्यवसाय आवासमा बित्तिएका सोलिनास, म्यानुअल सफाई उपायहरूलाई रोबोटिक समाधानमा परिवर्तन गर्नको अगाडि बढ्दै गएको छ। यो नविनता पहिला बर्षहरूमा १६ शहरहरूमा पुर्याइन ब्लेड सफाई, ठोस कुडाएको गन्दगी, सक्सन र स्टोरेज गर्ने यस उपकरणसँग प्रदर्शन गराएको छ। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जोड मोलिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एकीकरणले होमोसेप एटमलाई सफाई उद्देश्यका लागि सिमन्तित ठाउहरू जाँच, सफा र ब्यवस्थित गर्न अनुमति दिन्छ, परम्परागत उपायहरूसँग प्रतिघात गर्ने। डीएसटी- टीबीआईहरू, नि.धि कार्यक्रमका अंश र विज्ञान ज्ञानक अवधिले सफल उद्यम बनाउन स्नेरालाई विकसित गर्नका लागि एकांतरण। सोलिनास, यस इकोसिस्टमबाट उत्पन्न भएको, जलपाइपले गर्न छैनन् र मलपानिको समस्याहरू हल गर्न सक्ने अत्यावश्यक रोबोटहरू डिभेलप गर्दै अनुदानको अवस्थाओमा निगम गरिएको ९० मिमी को पहिरो संचार रोबोट र १२० मिमी को सडक रोबोट। मादुरै र चेन्नई जस्ता शहरमा होमोसेप एटम कार्यनलाई भूतलका व्लकाओ पुनर्स्थान, स्युअर ओभरलो प्रमुख अंचलहरूको स्वास्थ्य र नगरपालिकाका प्रशासकहरूलाई सीधै उपयुक्त गर्दछ। प्रोफेसर अभय कारडिकर, खजा डीएसटी सचिवले होलबैंक, खजा डीएसटीले यस्ता नवसृजनसँगको समर्थनको दरो कुटमोटन गर्ने हो, र सोचको समर्थन गर्ने र नैतिक समाजिक चुनौतिहरूहरू हल गर्न ऐतिहासिक समस्याहरूको महत्व ठिकसार गर्ने।