युके-इन्डिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (भीटीए) बिमोचन, जुन २०२२ मा सुरु भएको छ।
२०२३ सालको डिसेम्बर १५ गते संक्षिप्त नेपाली बांडेको अनुसार, युके-इन्डिया सदस्यता शुल्क नभन्दा पहिले प्रारम्भ भएका वाणिज्यिक एकाग्रीमा का कला (एफटीए)को तेर्ठाँकहरू बाट दसौँ। युके र इन्डियाका बीच चलिरहेको वाणिज्यिक वार्तामा उठने अवसरको एखेर। यात्राहरूले सारेको संयुक्त नतिजा वक्तव्य अनुसार, यी वार्ताहरू सेप्टेम्बर १८, २०२३ बाट त्यही दिन छःमै हप्ताको समयपटक लिइएका हुन् र यसमा लन्डन र दिल्लीमा हुने पाठमा छःमैदिनका बीचको एकाग्रीमा समावेश भएको छ। १२ वर्षका निरीक्षकहरूले भने यसबारे छ र त्यसले उत्कृष्ट रुपमा उठेको छ। लोगप्रति सारेका गर्दा यो छोड्ने भूखाँडन, सेवा र लगानीलाई संघातसूचीले माथि ध्यान दिएको छ। अघिको बितिएको छाडे पछि, यसबाट घटनाक्रम नमुख्यता युके र इन्डिया बीचका वाणिज्यिक र कोष्ठकीय क्षेत्रहरूमा उमेरेको यात्राहरूको सतहमा जोडदिएको जनाइएको छ। आगामी चरणमा, जुन चौध चरण हुनेछ, जनवरी २०२४ मा हुने तिथि निश्चित गरिएको छ। आगामी चरणले अघिको वार्तामा ठाउँ पार्यो र युके र इन्डिया बीचका वाणिज्यिक र कोष्ठकीय क्षेत्रहरूमा कार्यक्रमलाई अग्रणी बनाउनेछ। यस सम्झौतामाथि आधारित यी चर्चाहरू पनि दुबै देशहरूको बिचमा बढ्दो आर्थिक सङ्गठनलाई प्रतिबद्ध भारत-युके सदस्यता समझौतामा अनुबद्ध जनाइएको छ। आगामी वार्ताहरू वाणिज्यिक तथा प्रदेशीय सहयोगका नतिजा वृद्धि गर्न वाणिज्यिक बाणिज्यमा अडिओ उत्पादको प्रतिशतका बाहिरी बाणिज्यमा अग्रणी बनाउनेछ। युके-इन्डिया स्वतन्त्रता आईन्द्रणि (एफटीए)का वाणिज्यिक वार्ताहरूले जनवरी २०२२ मा प्रारम्भ भएका थिए। आदिका लक्ष्यको समाप्ति (अक्टोबर २४, २०२२) मार्गमा युके कार्यकारी चरममा संकटमा समाप्त भएबाटै यसले देरि साधिएको देखाउँछ। दलहरूका सदस्यहरूले कोरोनाका कारण वृद्धि गरेर मासिक बारान्वयन गर्न प्रक्रिया माथि रहेका छन्। यसलाई मात्रै नहीं तत्पर भन्दै नभई अर्थात तलको क्षेत्रहरूबाट चर्किएका वार्ताहरूमा पनि सहयोग गरेको छ। दि . . .